Home

Welkom op de site van de “Stichting Hulp aan Roemenië”

Op deze site willen we u kennis laten maken met de Stichting of als u ons werk al kent op de hoogte houden van onze activiteiten en projecten.

Roemenië staat niet meer zo in de belangstelling en is verdrongen uit het nieuws doordat er jammer genoeg nog andere noodlijdende landen zijn. Toch blijft hulp aan Roemenië noodzakelijk. Een land dat dertig tot veertig jaar achter loopt op West Europa haalt dat niet zomaar in.

De Roemenen en Hongaren in Roemenië hebben geleefd onder dictatuur en onderdrukking waardoor zij heel veel moeten verwerken. Daarom helpen wij hun in eerste instantie op weg door te voorzien in de eerste levensbehoefte daarbij gelet op de ontwikkeling van de kinderen die een belangrijke pijler zijn voor de opbouw van Roemenië.

Deze hulp kan de “Stichting Hulp aan Roemenië” alleen verlenen dankzij giften van sponsors.

Namens de “Stichting Hulp aan Roemenië” dank ik u voor uw interesse en hoop dat ik u ook mag verwelkomen als sponsor.

201512bartjpg_1446768978
Bart Siersema
Kinderen vragen om HULP!!! – H€lp€n h€lpt! €lk€ € t€lt! – Hélpt u ook?
Banknummer NL33RABO 034 28 70 114
Als dank vermelden wij uw naam op deze site bij de sponsors.
Indien u anoniem wil doneren vermeld dan bij omschrijving in uw overschrijving “NNB”